Q-35 W & SN-35Spot Welder MC - 15
shearing-&-punching-qb---8
.